Gelukkige mensen

De behandeling

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan fysiotherapie Koese maakt u kennis met uw fysiotherapeut en worden uw klachten zorgvuldig in beeld gebracht. Aan de hand van uw klachtenprofiel worden er behandeldoelstellingen met een bijbehorend behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is maatwerk; elke klacht is anders en elk lichaam reageert weer anders.

Indien u niet door een arts bent verwezen dan vindt er voor uw eerste bezoek een screening plaats. Tijdens deze screening wordt vastgesteld of fysiotherapie daadwerkelijk de juiste behandelmethode is bij uw klachten. Zodra blijkt dat onze fysiotherapeuten u kunnen helpen bij het verhelpen of verminderen van uw klachten vindt er meestal direct aansluitend een ‘eerste bezoek’ plaats.

Behandeling

Afhankelijk van de klachten kan de behandeling bestaan uit oefentherapie, fysiotechniek, manuele verrichtingen, houdingcorrectie, massage en (preventieve) voorlichting. Bovendien leert u door gerichte begeleiding verantwoord te bewegen, om herhaling of verergering van uw klachten in de toekomst te voorkomen. Tijdens de gehele behandeling wordt uw voortgang vastgelegd en inzichtelijk gemaakt om aan te sluiten met de vooraf gestelde behandeldoelen.

Einde behandeling

Tijdens een uitgebreide evaluatie aan het einde van het behandelproces wordt vastgesteld of de met u vooraf gestelde behandeldoelen zijn gerealiseerd. Zodra de doelstellingen zijn behaald zal de behandeling stoppen. Eventueel wordt er een verslag van de behandeling naar de huisarts en/of specialist verstuurd.

Een behandelplan bij Fysiotherapie Koese richt zich op